Галерия

Детайли

ОБЕКТ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ДАТА

Описание

Многофункционална сграда с подземен паркинг ПИ с идентификатор 11538.13.10 местност „Варницата“, гр. Свети Влас, общ. Несебър.