Галерия

Детайли

ОБЕКТ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ДАТА

Описание

Сграда за конгресен, научно- изследователски център за контрол и изследване на Черно море, с прилежащи офис площи, попадащи в обхвата на ПУП-ПРЗ от 1.км до 4.км – Пристанище Бургас.